Daftar marga Nias

Berikut adalah marga-marga yang dipakai oleh Suku Nias. Orang Nias menggunakan nama marga mengikuti garis keturunan ayah.


A

Amazihönö

B

Baeha, Baene, Bate’e, Bawamenewi, Bawaniwa’ö, Bawö, Bali, Bohalima, Bu’ulölö, Buaya, Bunawölö, Bulu’aro, Bago, Bawaulu, Bidaya, Bulolo

C

——

D

Dachi (terkadang di tulis Dakhi), Daeli, Dawölö, Daya, Dohare, Dohöna, Duha, Duho

E

——

F

Fau, Farasi, Finowa’a, Fakho, Fa’ana,Famaugu

G

Gaho, Garamba, Gea, Ge’e, Giawa, Gowasa, Gulö, Ganumba, Gaurifa, Gohae, Gori, Gari

H

Halawa, Harefa, Haria, Harita, Hia, Hondrö, Hulu, Humendru, Hura, Hoya

I

——

J

——

K

——

L

Lafau, Lahagu, Lahömi, La’ia, Luaha, Laoli, Laowö, Larosa, Lase, Lawölö, Lo’i, Lömbu, Lamölö, Lature, Luahambowo, lazira, Lawolo,Lawelu, Laweni, lasara,laeru

M

Maduwu, Manaö, Maru’ao, Maruhawa, Marulafau, Mendröfa, Mangaraja, Maruabaya, Möhö, Marundruri

N

Nazara, Ndraha, Ndruru, Nehe, Nakhe, Nadoya, Nduru

O

——

P

——

Q

——

R

——

S

Sadawa, Saoiagö, Sarumaha, Sihönö, Sihura, Sisökhi, Saota

T

Taföna’ö, Telaumbanua, Talunohi, Tajira

U

——

V

——

W

Wau, Wakho, Waoma, Waruwu, Wehalö, Warasi, Warae, Wohe

X

——

Y

——

Z

Zagötö, Zai, Zalukhu, Zamasi, Zamago, Zamili, Zandroto, Zebua, Zega, Zendratö, Zidomi, Ziliwu, Ziraluo, Zörömi, Zalögö, Zamago
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s